November 22, 2014, 9:36 am
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • color1 color
  • color2 color
  • color3 color
Home ข้อมูลครูและนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก สพป.ชร .1

ชั้น

จำนวนนักเรียน

ห้องเรียน

 

ครูประจำชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1

3

3

6

1

นางสีจันทร์  บุญเรือง

อนุบาล 2

3

4

7

1

นางจิราภรณ์  วงค์คำปวน

รวมระดับอนุบาล

6

7

13

2

 

ประถมศึกษปีที่ 1

13

12

25

1

นางยอดจิต พิมพิลา

ประถมศึกษปีที่ 2

11

15

26

1

นางนวลสวาท นาสา

ประถมศึกษปีที่ 3

10

12

22

1

นางยอดจิต พิมพิลา

ประถมศึกษปีที่ 4

7

11

18

1

นายวิภาพ กันยะมี

ประถมศึกษปีที่ 5

5

7

12

1

นางอรุณี หงษ์นวล

ประถมศึกษปีที่ 6

15

7

22

1

นายคมสันต์ นันต๊ะเสน

รวมระดับประถมศึกษา

60

64

124

6

 

มัธยมศึกษาปีที่ 1

2

5

7

1

นายทวน พุ่มพวง

มัธยมศึกษาปีที่ 2

7

9

16

1

นางสุรีพร ประดิษฐ์

มัธยมศึกษาปีที่ 3

2

3

5

1

นายสินทรัพย์ สิงทะบุตร

รวมระดับมัธยมศึกษา

11

17

28

3

 

รวมทั้งหมด

77

88

165

11

 
ครูประจำวิชา
1.นายบุญเรือง ประดิษฐ์ คณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
2.นางสาวจีรานุช ศรีบุญเรือง ภาษาอังกฤษ ป.1-ม.3
3.นายดุสิต ยานะธรรม คอมพิวเตอร์ ป.1-ม.3
4.นางดวงมณี  พรมสุนหา ภาษาไทย ป.4-5 ,ประดิษฐ์ ป.4-5
5.นายปิติภัทร พญาใจ พลศึกษา,สุขศึกษา ป.1-ม.3
รวมครูประจำการ 14  คน ครูอัตราจ้าง  1  คน บุคลากรทางการศึกษา  3  คน


 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน


นายชวลิต หาญกล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

World Time Clock

ภาพกิจกรรม

LOADING
Photo Title 1Photo Title 2Photo Title 3Photo Title 4Photo Title 5
JT-SlideShow-Footer

ภาพข่าวกิจกรรมโรงเรียน


ข้อมูลกลุ่มโรงเรียนป่าซาง

ทำเนียบคณะกรรมการกลุ่มฯ
ข้อมูลพื้นฐาน ร.ร. ป่าซาง
ข้อมูลพื้นฐาน ร.ร. ป่าซางเหนือ
ข้อมูลพื้นฐาน ร.ร. ห้วยขี้เหล็ก
ข้อมูลพื้นฐาน ร.ร. ห้วยห้างป่าสา
ข้อมูลพื้นฐาน ร.ร. ห้วยหมากเอียก

กล่องความรู้